ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2565

31 มกราคม 2023 0 By admin

วิทยาลัยพณิชยการบางนา ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2565
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษภาฮังกฤษ
โดย นายวิสันต์ แก้ววงษา
ครูผู้ควบคุม: Mr. Bryan Michael G. Badana