จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

9 พฤษภาคม 2024 0 By admin

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 ดร.รุ่งนภา ปุณยานุเดช ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา มอบหมายให้นางสาวอุรชา สารสรรค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนระดับชั้นปวช.1 และระดับชั้นปวส.1 ชมการแสดงจากชมรม To Be Number One และมอบทุนการศึกษาโดยสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการบางนา จำนวน 6 ทุน ทุนละ 2,500 บาท และสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยพณิชยการบางนา จำนวน 6 ทุน ทุนละ 2,500 บาท ให้แก่นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 จำนวน 6 คน ที่ผ่านการสอบชิงทุนเข้าเรียนในสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ณ นครเทียนจิน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จากนั้นเข้าสู่กิจกรรมเพิ่มความรู้สู่รั้วบางนา และการอบรมคุณธรรมจริยธรรม หัวข้อคุณภาพ คุณธรรม สู่ผู้นำความหวังของสังคม และพบครูที่ปรึกษา โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชา ครูที่ปรึกษา เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 8 ชั้น 3 วิทยาลัยพณิชยการบางนา