การฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรกสำรับนักเรียนนักศึกษา วันที่ 27-28 ตุลาคม 2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1

การฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรกสำรับนักเรียนนักศึกษา วันที่ 27-28 ตุลาคม 2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1

ตุลาคม 28, 2021 0 By admin