ต้อนรับนักเรียน นักศึกษา เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ต้อนรับนักเรียน นักศึกษา เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

13 พฤษภาคม 2024 0 By admin

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 ดร.รุ่งนภา ปุณยานุเดช ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา ให้เกียรติในการกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักเรียนนักศึกษา ด้านการเรียน ด้านการประพฤติและปฏิบัติตนให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในโอกาสวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 และแนะนำครูอาสาสมัครเกาหลี Ms.Shin Chaeri จากประเทศเกาหลี แผนกวิชาการโรงแรม โดยมีคณะผู้บริหาร ครูที่ปรึกษาประจำชั้น บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ก่อนเข้าเรียน ณ บริเวณหน้าเสาธง สนามกีฬา 2 วิทยาลัยพณิชยการบางนา