ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถะ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) กลุ่มวิชา การท่องเที่ยว

25 พฤศจิกายน 2022 0 By admin