พิธีมอบรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ ปวช. ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีมอบรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ ปวช. ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

31 มกราคม 2023 0 By admin

วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2566 นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ในการมอบรางวัลและแสดงความยินดี แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะโลจิสติกส์ (การแก้ปัญหากระบวการโลจิสติกส์ ผ่านแบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกมและการตอบปปัญหาโลจิสติกส์) ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วย ดร.รุ่งนภา ปุณยานุเดช ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา คณะผู้บริหาร และคณะครู นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันร่วมแสดงความยินดี ดำเนินการโดยวิทยาลัยพณิชยการบางนา ณ ห้องสร้อยทอง 1 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง