พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

23 กุมภาพันธ์ 2024 0 By admin

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 25567 ดร.รุ่งนภา ปุณยานุเดช ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา พร้อมด้วยนางสาวสุจิตรา เกิดผล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และ ผศ.ดร.ธรินี มณีศรี คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนาม MOU ร่วมกันกับ นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมชม ห้อง SmartClassroom และห้อง LabWarRoom ด้านความปลอดภัยในการขนส่ง และห้องปฎิบัติการต่าง ๆ ของ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม