พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563

ตุลาคม 26, 2020 0 By chayapol.lak
วิทยาลัยพณิชยการบางนาจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 กิจกรรมในพิธีไหว้ครูประกอบด้วย 1.กิจกรรมประกวดพานไหว้ครู 2 ประเภท คือประเภทสร้างสรรค์และประเภทสวยงาม ทั้ง 3 ระดับ 2.กิจกรรมสวดมนต์ ร้องเพลงเทิดพระคุณครู 3.กิจกรรมมอบเกียรติบัตรการประกวดพานไห้วครู 4.กิจกรรมมอบเกียรติบัตรผู้มีผลการเรียนดี