วพณ.บางนา จัดพิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาตคแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและประกวดกิจกรรมพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565

วพณ.บางนา จัดพิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาตคแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและประกวดกิจกรรมพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565

18 ตุลาคม 2022 0 By admin

วพณ.บางนา จัดพิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาตคแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและประกวดกิจกรรมพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 ดร.รุ่งนภา ปุณยานุเดช ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและประกวดกิจกรรมพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา2565 ระหว่างวันที่ 17-21 ต.ค. ซึ่งพิธีเปิดในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร ครูที่ปรึกษาองค์การฯ และตัวแทนนักเรียนนักศึกษา จากวิทยาลัยฯต่างๆในสังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมพิธี พร้อมรับชมการแสดงจากชมรมทูบีนัมเบอร์วัน การเปิดตัวผู้เข้าร่วมการประกวด Miss & Mister BNCC 2022 และมอบของที่ระลึกให้แก่วิทยาลัยต่างๆที่เข้าร่วม โดยมีผู้บริหารวิทยาลัยฯ หัวหน้าแผนกวิชา คณะครูที่ปรึกษา และนักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีเปิดโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 8 ชั้น 3 )