วพณ.บางนา ร่วมกับ โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ ประชุมการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนในรายวิชาเพิ่มเติมด้านทักษะวิชาชีพ

วพณ.บางนา ร่วมกับ โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ ประชุมการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนในรายวิชาเพิ่มเติมด้านทักษะวิชาชีพ

13 พฤษภาคม 2024 0 By admin

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 ดร.รุ่งนภา ปุณยานุเดช ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และครูแผนกวิชาการโรงแรม ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับ นางสาววรินทร กนกวงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ และคณะครู เพื่อร่วมจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน ในรายวิชาเพิ่มเติมในทักษะวิชาชีพ ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ วิทยาลัยพณิชยการบางนา