วพณ.บางนา ร่วมงานแถลงข่าว “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 10-12  ก.พ.ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต

วพณ.บางนา ร่วมงานแถลงข่าว “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 10-12 ก.พ.ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต

7 กุมภาพันธ์ 2023 0 By admin

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานแถลงข่าว การจัดงานประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ชั้น 5 ศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต จ.ปทุมธานี ในโอกาสนี้ ดร. รุ่งนภา ปุณยานุเดช ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา พร้อมด้วยนายปรีชา อารีวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ร่วมงานแถลงข่าว พร้อมนำคณะครูและนักศึกษา สาขาวิชาการโรงแรม นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ผ่านการประกวด/ประเมิน จากสถานศึกษาทั่วประเทศ ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เข็มกลัดจากดิ้นโบราณ Brooch เข้าร่วมแถลงข่าว ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง