วพณ.บางนา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

วพณ.บางนา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

มกราคม 30, 2023 0 By admin

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 วิทยาลัยพณิชยการบางนา โดยการนำของดร.รุ่งนภา ปุณยานุเดช ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประเภททีม จำนวน 2 ทักษะการแข่งขัน ประกอบด้วย ทักษะโลจิสติกส์ (การแก้ปัญหากระบวการโลจิสติกส์ ผ่านแบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกมและการตอบปปัญหาโลจิสติกส์) ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. และ ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (แบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกม) ระดับชั้น ปวส. ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 30 -31 มกราคม 256ุ6 โดยได้รับเกียรติจากนายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการแข่งขันพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน ครูผู้ควบคุมทีม และนักเรียนนักศึกษา ณ ห้องสร้อยทอง 1 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง