วพณ.บางนา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน การประกวดดนตรีไทยประเภทเดี่ยว ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2565

วพณ.บางนา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน การประกวดดนตรีไทยประเภทเดี่ยว ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2565

31 มกราคม 2023 0 By admin

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 วิทยาลัยพณิชยการบางนา โดยการนำของ ดร.รุ่งนภา ปุณยานุเดช ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพดำเนินงานจัดการทักษะวิชาพื้นฐาน การประกวดดนตรีไทยประเภทเดี่ยว ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการแข่งขัน และมอบรางวัลในการแข่งขันให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขัน เครื่องดนตรีไทยประเภทเดี่ยว 6 ประเภท คือ เครื่องดนตรีจะเข้ ซอด้วง ซออู้ ขิมสาย ขลุ่ยเพียงออ และระนาดเอก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน ครูผู้ควบคุมทีม และนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกของแต่ละภาค ทั้ง 5 ภาค คือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ภาคเหนือและภาคใต้ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 9 วิทยาลัยเทคนิคระยอง