26 มิถุนายน วันต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2563

26 มิถุนายน วันต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2563

มิถุนายน 25, 2020 0 By chayapol.lak

“SAVE ZONE NO NEW FACE พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด”

สารวันต่อต้านยาเสพติด 2563

วิดีโอความรู้ วันต่อต้านยาเสพติด

สื่อโปสเตอร์ภาพชุด วันต่อต้านยาเสพติด

สื่อโปสเตอร์ภาพเดี่ยว วันต่อต้านยาเสพติด

สื่อแผ่นพับ วันต่อต้านยาเสพติด

สื่อรูปภาพ วันต่อต้านยาเสพติด

หนังสือ คู่มือ วันต่อต้านยาเสพติด